Kennismaken

Verlangt u naar een sterke impuls in uw gemeente? Wilt u uw gemeente verder tot bloei laten komen? Laat u dan eens verrassen door 'waarderende gemeenteopbouw'. Een kerkenraadsavond, gemeenteavond of een kerkenraadsdag zijn mooie gelegenheden om kennis te maken. Smaakt de kennismaking naar meer, dan adviseren en begeleiden wij graag bij een langer beleidstraject of opbouwproces of naar de leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw.
We hebben alvast drie programmavoorbeelden gemaakt (zie onder). Als u liever met een eigen thema aan de slag gaat, maken we een programma op maat.

Programma voor een kerkenraadsavond

waarderende gemeenteopbouw hendriks leergemeenschap goede wijn
Een proeverij waarderende gemeenteopbouw voor de kerkenraad.
In deze proeverij ontdekken kerkenraadsleden aan de hand van eigen voorbeelden waar de kracht van hun kerk precies in zit. Hoe ziet de toekomst van de kerk eruit als het waardevolle alle aandacht gaat krijgen? Hoe werk je daar naartoe?
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe een waarderend actieonderzoek rondom een thema de gemeente een flinke stap verder helpt.
We geven informatie over de stappen en de principes van waarderend onderzoeken. Hoe werkt het, welke resultaten kun je verwachten en wat zijn de eerste stappen om te zetten?

Programma voor een gemeenteavond

Mienskip bij de Bron waarderende gemeenteopbouw
Een proeverij waarderende gemeenteopbouw voor de gemeente
Verhalenderwijs brengt de gemeente zichzelf in kaart. Waar komen we vandaan, waar staan we nu, en wat komt er op ons af? Daarmee zetten we een eerste verkennende stap in een waarderend onderzoek.
Aan de hand van die eerste stap bekijken we: wat is ons verlangen voor de toekomst? Welk thema is belangrijk om op te pakken, zodat ons verlangen ook echt een stap dichterbij komt?
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien we hoe de gemeente stapsgewijs verder komt met het thema in een compleet waarderend actieonderzoek.

Programma voor een kerkenraadsdag

waarderende gemeenteopbouw hendriks back to basics kerkenraadsdag kerkernraad predikant
Een kerkenraadsdag!
Op deze dag ervaren kerkenraadsleden de stappen van een waarderend actieonderzoek aan den lijve.
Een waarderend onderzoek rondom het thema 'Een betekenisvolle kerk' staat centraal. Kerkenraadsleden formuleren aan de hand van hun eigen ervaringen waarin de betekenis van hun kerk schuilt en schetsen op basis hiervan diverse toekomstbeelden.
Hoe kom je tot een breed gedragen toekomstbeeld dat mensen inspireert? Hoe kies je beleidskaders voor de toekomst? Aan de hand van een voorbeeld bespreken we een plan van aanpak en de achterliggende principes van waarderende gemeenteopbouw.

Ja, ik wil meer weten over de kerkenraadsavond

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Ja, ik wil meer weten over de gemeenteavond

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Ja, ik wil meer weten over de kerkenraadsdag

Fout: Contact formulier niet gevonden.