Over de waarderende aanpak

storytelling in de kerk waarderende gemeenteopbouw leergemeenschap Goede wijn Hendriks

Een andere manier van kijken en doen. Samen gericht onderzoek doen en tot actie komen

'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient... '

Waarderende gemeenteontwikkeling kijkt vanuit een ander perspectief naar de kerk en heeft oog voor het waardevolle en het goede in de gemeenschap. Deelnemers zoeken in dialoog met andere gemeenteleden en God het goede dat er is. Zo komt DNA van iedere unieke geloofsgemeenschap aan het licht. De sterke kanten krijgen een vertaling naar concreet beleid. Er is ruimte voor iedereen die mee wil doen. Zo worden mensen van adressant participant en komt de gemeente tot leven. Bron: 'Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw' van Jan Hendriks.

Enkele principes op een rijtje:

AANDACHT VOOR HET GOEDE

Het is een mooi principe om aandacht te hebben voor het vele goede wat we ontvangen hebben en daar dankbaar voor te zijn. Wat wij voor de werkelijkheid houden is niet de werkelijkheid, maar ons beeld van de werkelijkheid. Aandacht voor het goede helpt ons om naar de geloofsgemeenschap te kijken in een positief licht.

GESPREK: VOERTUIG VOOR VERANDERING

Niet de analyse van experts of het schrijven van nota’s, maar het gesprek is het belangrijkste middel voor verandering en vernieuwing. Het gesprek van allen met allen, want een ieder doet ertoe. Vooral het gesprek met mensen op de drempel is belangrijk (jongeren, randkerkelijken, mensen uit de wijk).

 

ERVARINGSVERHALEN ZIJN ESSENTIEEL

Door elkaar verhalen te vertellen komt kennis beschikbaar. Er is onderscheid tussen verstandelijke kennis (weten over) en ervaringskennis (bekend, vertrouwd zijn met). In de bijbel gaat het om de tweede soort kennis. Deze komt aan het licht in verhalen.

RUIMTE VOOR IEDEREEN

Individu en gemeenschap mogen er beiden zijn en hebben elkaar nodig. De Geest is uitgestort voor alle mensen, waardoor de hand niet tegen de voet kan zeggen: 'Ik heb je niet nodig'. Zo maak je mensen participant.

LEIDING ALS DIENST

Spreek mensen niet toe, maar spreek met hen en help hen te ontwikkelen wat ze in huis hebben. Waarderende gemeenteontwikkeling werkt van onderaf en geeft goede werkvormen om het gesprek met de hele gemeenschap te structureren en te voeren.

VERTROUWEN

Vertrouwen is fundamenteel voor waarderende gemeenteontwikkeling. Het is een positieve manier van zijn, van in de wereld staan. Vertrouwen in mensen en vertrouwen in God. Vertrouwen geeft het vermogen los te laten.

Bouwen aan je gemeente in vijf stappen

In de leergemeenschap pas je met je team deze principes toe in vijf heldere stappen: verkennen, vertellen, verbeelden, vernieuwen en verwezenlijken. In vijf stappen haal je samen met de gemeente het unieke van de eigen geloofsgemeenschap naar voren en vertaal je dat in beleid en acties. Lees verder bij de leergemeenschap.

Waarderende werken betekent overigens niet dat er geen knelpunten aangepakt worden. Samen met de gemeente onderzoek je  juist wat je in huis hebt om het belangrijkste verlangen van de gemeente aan te pakken. De stappen en goede werkvormen van het onderzoek zorgen er voor dat de gemeente vanaf dag 1 ingeschakeld wordt. Dit geeft het enorme voordeel, dat je niet de gemeente hoeft uit te leggen wat er in het beleidsplan staat, want ze weten al lang wat er in staat. Sterker nog: de uitvoering is al begonnen!

Onder de naam MET ANDERE OGEN  bieden we advies en begeleiding op maat.

Liever advies en begeleiding op maat?

Praktijkvoorbeelden

Wil je meer weten over waarderende gemeenteopbouw, dan kun je je aanmelden voor de Nieuwsbrief MET ANDERE OGEN. Deze verschijnt ongeveer 1 keer per zes/acht weken.