Leren surfen op de golven. Kom als kerk in een flow

Vol verwachtingen ben ik twee jaar geleden aan mijn ambt van ouderling begonnen. Ik ben ingewerkt en dienstbaar geweest aan anderen. Nu wil ik graag iets van mijn eigen dromen en idealen inbrengen. Hoe pak ik dat aan?

Of een droom van kans van slagen heeft, hangt van een aantal factoren af. Belangrijk is of anderen mensen zich erin herkennen. Reageren mensen enthousiast? Daarnaast is de timing belangrijk. Wat helpt de gemeente nu het beste vooruit? Daarnaast zijn er meerdere mensen in de gemeente die dromen. Die staan wellicht ook te trappelen om hun dromen te realiseren. Voor je het weet zit je in elkaars vaarwater of put je elkaar uit in het realiseren van uiteenlopende verlangens.

 

Hoe zorg je er dan voor dat we elkaars dromen kennen en elkaar gaan helpen?

Eigenlijk vraag je ernaar hoe je als kerkenraad goed leiding kunt geven aan een proces van revitalisering. Of anders gezegd: Hoe kun je als kerkenraad bevorderen dat mensen gepassioneerd met elkaar gaan samenwerken aan de totstandkoming van enkele breed gedeelde dromen?

 

Ja, dat klopt. Hoe werkt dat?

Mag ik je een voorbeeld geven? In een oudere stadsgemeente spraken voornamelijk oudere gemeenteleden en een handjevol jongeren met elkaar over de vraag: 'Wanneer en hoe was de geloofsgemeenschap voor jou van waarde?' Zo'n zestig mensen deden mee aan het gesprek. De verhalen gaven een goed beeld van het ‘DNA’ van deze gemeente: ‘Je mag kwetsbaar zijn’, ‘Je wordt geaccepteerd zoals je bent’, ‘Er is geen prestatiedwang’, ‘De zegen sterkt ons’, ‘Kleine groepen’, ‘Een goed inhoudelijk gesprek’, ‘Ruimte geven’ ‘We durven af te wijken van vaste paden’, ‘We geven concrete hulp in de wijk’.

Met deze ingrediënten zijn ze gaan dromen, eerst alleen en vervolgens in drietallen. Mensen die elkaar nauwelijks kenden, vormden een drietal. Iemand zei daarover: 'We kennen elkaar amper. Zo apart, om te zien dat er zoveel overeenkomsten in de dromen zit!' Dat had ze vooraf niet gedacht. Ze werd er enthousiast van.

 

 Gemeenteleden praten met elkaar over hun verlangens. Dat gaat niet automatisch goed, toch? In alle verscheidenheid willen de emoties nog wel eens oplaaien.  

Meestal gaat de aandacht in een gemeentevergadering uit naar wat niet goed gaat. Waarderende gemeenteopbouw nodigt mensen uit om te leren zien wat er aan waardevols is en dat te gaan versterken. Mensen raken elkaar in positieve zin en maken elkaar enthousiast.  Dat is toch wat je wil?

Hoe krijg je mensen dan zover dat ze gaan samenwerken in gedeelde dromen?

Dat doen ze zelf, onder begeleiding. Wanneer alle dromen op tafel liggen, bespreekt de gemeente als geheel welke dromen hen nu het beste verder helpen. De kerkenraad geeft leiding door een gemeentebreed gesprek in stappen mogelijk te maken. De leiding bewaakt het waarderende karakter en brengt de 'ambtsvraag' in: 'Waar zien jullie verbinding in de dromen? In welke dromen horen we de roepstem van God zelf? En welke elementen van deze dromen helpen ons nu het beste om het 'lichaam van Christus' meer gestalte te geven?''  Zo schept ze ruimte aan de inbreng van een ieder én aan de kern van gemeente-zijn.

Dat zijn we niet zo gewend...

Nee, maar het is volgens mij heel Bijbels en eigentijds.  'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient...' houdt Paulus de gemeente in Filippi voor.

Leren waarderen richt de harten van mensen naar elkaar en naar God. Leren waarderen helpt ons om te zien hoe en waar God werkzaam is in de gemeente en daar buiten. Daar mogen we gewoon op aansluiten. Een surfer zoekt toch ook de golf om zich te laten meenemen?  Wat is er mooier dan met elkaar de golven ontdekken die God geeft? Met enige oefening laat je je meenemen zoals een surfer doet. Dat wordt genieten!

Waar begin ik?

Begin eens met het lezen van het boek 'Goede Wijn, waarderende gemeenteopbouw' van Jan Hendriks. Of kom naar de kennismakingsdag van de leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw.

Deel je bevindingen in de kerkenraad en vraag of het een thema kan zijn voor een bezinning. Als de kerkenraad dit inspirerende avontuur aan wil gaan, kan een beleidsteam samengesteld worden. Op onze leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw leert het team hoe het in vijf stappen de flow in de gemeente kan bevorderen.

December 2017, Else Roza
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.