Wat gebeurt er met de kerk als ze doet wat ze gelooft?

Steeds meer vacatures, steeds minder mensen. Het verlangen is er om het anders te doen. Waar begin je? En hoe doe je dat met elkaar?
''Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient... '
Voorbij zien aan wat niet goed gaat.
Leren onderscheiden wat mooi en goed is.
Daar aandacht aan besteden en dankbaar voor zijn.
Paulus schreef het al.
Deze grondhouding van waarderende gemeenteopbouw helpt gemeenten om dicht bij het hart van de christelijke spiritualiteit te komen en om te onderscheiden waar een gemeente zich op kan richten.
 
leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw pionieren PKN RKK NGK Quist Raadgevers kerk contact kerkadvies parochie bisschop
Een voorbeeld, dicht bij mezelf.
Als gelovige worstel ik nog al eens met een begrip als genade. Ik kon er niet zoveel mee.  Door me dagelijks te oefenen in het herinneren van de goede momenten van de dag heb ik daar concrete beelden bij gekregen. Een gesprek van hart tot hart met iemand, een bloemetje als dank, een uitnodiging om iets te doen, een enthousiaste reactie, een kans...Dat maakt me dankbaar en bijzonder, zo heb ik gemerkt: wie ben ik om al dat moois te ontvangen?  Dat moet wel genade zijn!
Nog een voorbeeld.
Ik erger me nogal eens aan mijzelf en anderen. Vooral als dingen misgaan, kan ik daar goed de pee over in hebben. Die ergernis komt aan het einde van de dag ook naar voren. Hoe houd ik het uit met mijzelf, met anderen?  Ook dan helpen notities over genade me verder. Zoals God in Christus voorbij ziet aan wat ik fout doe, aan mijn tekortkomingen, zo mag ik leren hetzelfde te doen bij anderen.... Me niet laten ringeloren door wat niet goed gaat. Mezelf en andere leren zien in een ander licht. Onze relaties (met God, anderen, onszelf) groeien door:
@ dankbaarheid; wat goed is en mooi krijgt aandacht
@ geloof; begrippen als 'geliefd zijn' en 'gedragen worden' worden concreet
@ hoop; de goede ervaringen doen verlangen naar meer.
@ liefde; het verandert mensen; barmhartigheid naar jezelf en anderen neemt toe.
 En hoe nu als gemeente?
 
leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw pionieren PKN RKK NGK Quist Raadgevers kerk contact kerkadvies parochie bisschop
 
Met waarderende gemeenteopbouw gaan gemeenteleden vanuit deze waarderende grondhouding aan de slag. Het helpt gemeenten op minimaal twee fronten verder.
@ Door middel van gerichte interviews gaan gemeenteleden de goede voorbeelden van de geloofsgemeenschap bij elkaar te voorschijn luisteren. Hierdoor krijgen zij meer zicht op het DNA van deze geloofsgemeenschap. Zij gaan onderscheiden waarin de gemeente van betekenis is. Tegelijkertijd ervaren gemeenteleden wat het met hen doet om met waarderende ogen naar de gemeente te kijken. Hopelijk smaakt dat naar meer.
@ Bij het ophalen van goede voorbeelden is het nadrukkelijk de bedoeling dat mensen buiten de kerk geïnterviewd worden. Dat is best lastig. Wat gaan mensen zeggen? Door de waarderende vraagstelling is het antwoord positief. Dat helpt de gemeente om barmhartig naar zichzelf te kijken en scherp in beeld te krijgen wat voor de omgeving relevant is.
Leren waarderen helpt gemeenten bij het onderscheiden waar ze goed in zijn. Als dat de volle aandacht krijgt, komt de vernieuwing vanzelf.
September 2017, Else Roza
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.